வேதங்களின் வண்டவாளம்

வேதங்களின் வண்டவாளம்

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

130.00

மத எதிர்ப்பில் ஒழிப்பில் எந்த மதத்திற்கும் பெரியார் இயக்கம் விதிவிலக்கு அளிக்கவில்லை; மாறாக, அனைத்து மதங்களையும் ஒரே நிலையில் வைத்துதான் பேசி வந்தது என்பதற்கு இந்த நூல் சான்றாக விளங்குகிறது

SKU: வேதங்களின் வண்டவாளம் Category:
Product ID: 2769

Description

மத எதிர்ப்பில் ஒழிப்பில் எந்த மதத்திற்கும் பெரியார் இயக்கம் விதிவிலக்கு அளிக்கவில்லை; மாறாக, அனைத்து மதங்களையும் ஒரே நிலையில் வைத்துதான் பேசி வந்தது என்பதற்கு இந்த நூல் சான்றாக விளங்குகிறது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேதங்களின் வண்டவாளம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018