வெளிச்சம் உறுதி | ச. மாடசாமி | விலை – ரூ. 45

வெளிச்சம் உறுதி | ச. மாடசாமி | விலை – ரூ. 45

45.00

In stock

SKU: 28046 Category:
Product ID: 14659

Description

கணவன் இறந்துவிட்டால், சொத்தில் உரிமை பெற வழிவகை உள்ளது. கணவன் இறந்த பிறகு மறுமணம் செய்து கொண்டாலும் சொத்தில் உரிமை பெற சட்டம் வகை செய்கிறது. மேலும் கணவனை இழந்த பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ வேண்டும். இதற்கு வழிகாட்டும் வகியில் பல கருத்துக்கள் இந்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வெளிச்சம் உறுதி | ச. மாடசாமி | விலை – ரூ. 45”

Your email address will not be published. Required fields are marked *