வெண்மணி தீக்குளியல் – நீள் கவிதை

வெண்மணி தீக்குளியல் – நீள் கவிதை

15.00

இந்த உண்மைகளின் மீது அழுந்தக் காலூன்றி எழுந்து நிற்கும் நெடுங்கவிதை தான் நவகவியின் இந்த வெண்மணி. சத்திய ஆவேசம் மிக்க இக்கவிதை நம்மை ஆவேசங்கொள்ளச் செய்கிறது.

In stock

SKU: 18065 Categories: ,
Product ID: 2756

Description

இந்த உண்மைகளின் மீது அழுந்தக் காலூன்றி எழுந்து நிற்கும் நெடுங்கவிதை தான் நவகவியின் இந்த வெண்மணி. சத்திய ஆவேசம் மிக்க இக்கவிதை நம்மை ஆவேசங்கொள்ளச் செய்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வெண்மணி தீக்குளியல் – நீள் கவிதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *