விளையாடா வேண்டாமா டின் டின்?

விளையாடா வேண்டாமா டின் டின்?

30.00

டின் டின் வாத்து பல் தேய்ப்பதில்லை. குளிப்பதில்லை,சுத்தமாக இருப்பதில்லை, சாப்பிடுவதில்லை,விளையாடுவதில்லை,படிப்பதில்லை. பிறகு டின் டின் பல் தேய்க்கிறது,குளிக்கிறது,சாப்பிடுகிறது,விளையாடுகிறது,சுத்தமாக இருக்கிறது,படிக்கிறது. எப்படி? குழந்தைகளிடம் வாசித்துச் சொல்லுங்கள். குழந்தைகளிடம் வாசிக்க சொல்லுங்கள்.

In stock

SKU: 00028380 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , Product ID: 47145

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விளையாடா வேண்டாமா டின் டின்?”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018