உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும மூளை

SKU
உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும மூளை
In stock
₹570.00
-
+
Overview
மனித மூளையின் செயல்பாடு கள் பற்றிச் சமீபக் காலத்தில் எழுந்து வரும் புதுப்புது சிந்தனைகள், அது போன்றதொரு எழுச்சி எனலாம். மூளை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாகத் தற்போது அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. குறிப்பாக, மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மூளையின் செயல் பாடுகள் குறித்துப் பரவலாக ஆராயப்பட்டு, அறியப்பட்டு வருகிறது.
Sold By
பாரதி புத்தகாலயம்
5 / 5
மனித மூளையின் செயல்பாடு கள் பற்றிச் சமீபக் காலத்தில் எழுந்து வரும் புதுப்புது சிந்தனைகள், அது போன்றதொரு எழுச்சி எனலாம். மூளை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாகத் தற்போது அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. குறிப்பாக, மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மூளையின் செயல் பாடுகள் குறித்துப் பரவலாக ஆராயப்பட்டு, அறியப்பட்டு வருகிறது.
More Information
Author வி.எஸ். ராமச்சந்திரன்
Publisher பாரதி புத்தகாலயம்
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account