கடைக்கோடிச் சொல் அகராதி

கடைக்கோடிச் சொல் அகராதி

20.00

குமரி மாவட்ட வட்டார வழக்குகளை, அதன் பொது தமிழ் சொற்களுடன் தொகுத்துள்ளேன். இந்த அகராதியை, குமரி மாவட்ட மக்களும், அங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்து வாழ்பவர்களும், தாங்கள் பேசும் பேச்சோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து பயன்படுத்த முடியும்.

In stock

SKU: 18013 Category: Tags: , , , , , , , , , Product ID: 2839

Description

குமரி மாவட்ட வட்டார வழக்குகளை, அதன் பொது தமிழ் சொற்களுடன் தொகுத்துள்ளேன். இந்த அகராதியை, குமரி மாவட்ட மக்களும், அங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்து வாழ்பவர்களும், தாங்கள் பேசும் பேச்சோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து பயன்படுத்த முடியும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கடைக்கோடிச் சொல் அகராதி”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018