சிறுவர் நாடகக் களஞ்சியம்

சிறுவர் நாடகக் களஞ்சியம்

255.00

சிறுவர் நாடகக் களஞ்சியம்: நெடிய வரலாற்றையுடைய தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் சிறுவர் இலக்கியத்திற்கென்று தனித்த இடமுண்டு. சிறுவர் பாடல்கள், சிறுவர் கதைகள் என்பதுடன் சிறுவர்களுக்கான நாடகங்களும் சிறுவர் இலக்கியத்தின் அங்கமாக இருக்கின்றன.

Description

நாடகக் கலை காட்சிபூர்வமானது என்பதால் அது ஏற்படுத்தும் தாக்கமும் அதிகம். நாடகம் வழியாகச் சொல்லப்படும்  கருத்துகள் குழந்தைகளின் மனத்தில் அழுத்தமாகப் பதிவதோடு, உண்மையான தாக்கத்தையும் உண்டாக்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறுவர் நாடகக் களஞ்சியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018