நியூட்டன் – கடவுளை நம்பியது ஏன்? – ஆயிஷா. இரா. நடராசன் (Bounded)

நியூட்டன் – கடவுளை நம்பியது ஏன்? – ஆயிஷா. இரா. நடராசன் (Bounded)

#1 Best Sellerin அறிவியல்
National Science Day Special Sale - 30% Discount applicableDiscount will be automatically applied when total purchase value is atleast Rs. 1000

145.00

Description

டார்வினால் மட்டுமே டார்வினாக முடிந்தது ஏன்? எனும் அறிஞர் ரிச்சர்டு டாக்கின்ஸின் கட்டுரை இந்த நூலின் ஆகச் சிறப்பான விஷயம். பரிணாமவியலின் அறிவியல் அரசியல் இரண்டையும் ஊடும் பாவுமாக நெய்து தரும் சிறப்பை வியக்காமல் இருக்க முடியாது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நியூட்டன் – கடவுளை நம்பியது ஏன்? – ஆயிஷா. இரா. நடராசன் (Bounded)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018