ஸ்தாபனம் மக்களிடமிருந்து மக்களுக்கு-மார்க்சிஸ்ட் ஆசிரியர் குழு

ஸ்தாபனம் மக்களிடமிருந்து மக்களுக்கு-மார்க்சிஸ்ட் ஆசிரியர் குழு

50.00

ஏன் இதர கட்சிகளிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயல்பாடுகள் வேறுபடுகின்றன? கம்யூனிஸ்ட் கட்சி புரட்சிகரமாக சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது. புரட்சி என்றால் வன்முறையல்ல; சமுகத்தில் பெரும்பான்மையாக உள்ள தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்ட சுரண்டப்படும் உழைக்கும் மக்கள், நாட்டை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும். இந்த அதிகார மாற்றத்தை நிகழ்த்த, அதற்கேற்ற அமைப்புக் கோட்பாடுகள் கொண்ட புரட்சிகர கட்சியால்தான் இயலும். அந்த ஸ்தாபன கோட்பாடுகளோடு செயல்படும் கட்சியால்தான் மக்களை புரட்சி இலட்சியப் பாதையில் கொண்டு வர முடியும்.

SKU: ஸ்தாபனம் மக்களிடமிருந்து மக்களுக்கு Category: Tags: , , , , , ,
Product ID: 2144

Description

ஏன் இதர கட்சிகளிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயல்பாடுகள் வேறுபடுகின்றன? கம்யூனிஸ்ட் கட்சி புரட்சிகரமாக சமுதாயத்தை மாற்றுவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது. புரட்சி என்றால் வன்முறையல்ல; சமுகத்தில் பெரும்பான்மையாக உள்ள தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்ட சுரண்டப்படும் உழைக்கும் மக்கள், நாட்டை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்திற்கு வர வேண்டும். இந்த அதிகார மாற்றத்தை நிகழ்த்த, அதற்கேற்ற அமைப்புக் கோட்பாடுகள் கொண்ட புரட்சிகர கட்சியால்தான் இயலும். அந்த ஸ்தாபன கோட்பாடுகளோடு செயல்படும் கட்சியால்தான் மக்களை புரட்சி இலட்சியப் பாதையில் கொண்டு வர முடியும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்தாபனம் மக்களிடமிருந்து மக்களுக்கு-மார்க்சிஸ்ட் ஆசிரியர் குழு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018