வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம்

வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம்

270.00

ஏறக்குறைய ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுகள், அதாவது 9 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை, தென்னகச் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட வரலாற்று முறையான வளர்ச்சியைப் பற்றி நொபொரு கராஷிமா கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வெளியிட்ட கட்டுரைகளின் நூல்வடிவம் இது. இந்த முதல் தொகுதி சோழர் காலத்தையும் தொடர்ந்து வரவிருக்கும் 2 ஆம் தொகுதி விஜய நகர காலத்தையும் மையமாகக் கொண்டுள்ளன.

SKU: 17835 Categories: , Product ID: 2387

Description

ஏறக்குறைய ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுகள், அதாவது 9 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை, தென்னகச் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட வரலாற்று முறையான வளர்ச்சியைப் பற்றி நொபொரு கராஷிமா கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வெளியிட்ட கட்டுரைகளின் நூல்வடிவம் இது. இந்த முதல் தொகுதி சோழர் காலத்தையும் தொடர்ந்து வரவிருக்கும் 2 ஆம் தொகுதி விஜய நகர காலத்தையும் மையமாகக் கொண்டுள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018